Očkovací kalendár psa

 

Vek psa

 

Typ očkovania

6 týždňov

 

Očkovanie proti parvoviróze, pokiaľ je týmto onemocnením vrh ohrozený

9 týždňov

 

Očkovanie proti parvoviróze, pokiaľ nie je v okolí vírus prítomný, ďalej očkovanie proti psinke, infekčnej hepatitíde, leptospiróze, koronaviróze, prípadne proti virózam dýchacích ciest

12 týždňov

 

Preočkovanie proti parvoviróze, psinke, infekčnej hepatitíde, leptospiróze, koronaviróze

3 mesiace

 

Pokiaľ je plánovaná cesta so psom do zahraničia, očkovanie proti besnote

od 3 mesiacov

 

Možno aplikovať nadštandartné samostatné vakcíny proti borelióze a tetanu

6 mesiacov

 

Zvyčajné očkovanie proti besnote

12 mesiacov

 

Preočkovanie proti parvoviróze, psinke, infekčnej hepatitíde, leptospiróze, koronaviróze a ďalej potom pravidelné očkovanie každý rok súčasne s očkovaním proti besnote