Zaujímavosti

 

Príbeh o vernosti - Hachikō

 

Jeden profesor z Tokijskej univerzity mal psa plemena Akita Inu, ktorý sa volal Hačikó. Mal ho už od malého šteniatka. Boli na seba tak nesmierne zvyknutí, že kedykoľvek pes musel zostať bez pána, trpel. Ale profesor denne dochádzal na univerzitu, a tak ho nechával o samote. Hačikó tak netrpezlivo očakával návrat svojho priateľa, každý deň neskoro popoludní dobehol na stanicu v Šibuja, čo bolo kilometer a pol od profesorovho domu a čakal, až príde vlak, ktorý mu privezie pána. Profesorov vlak prichádzal o šiestej a pes tam vždy čakal. Potom poctivo splnil svoju povinnosť a doprevádzal pána domov. Bežal pred ním a tváril sa veľmi hrdo, zatiaľ čo dôstojný pán profesor zamyslene kráčal o niekoľko krokov za ním.

Jedného mrazivého dňa v roku 1925 prišiel Hačikó na stanicu ako mal vo zvyku. Vlak prišiel, ale profesor z neho nevystúpil. Ako by Hačikó mohol vedieť, že profesor v práci zomrel a už nikdy nepríde? Na druhý deň profesorovi priatelia zistili, že pes ešte stále čaká na stanici. Uvedomili si, čo sa stalo a vzali Hačika so sebou domov. Na druhý deň ale pes utiekol z nového domova, na šiestu dobehol na stanicu a čakal na vlak. A keď ani tentokrát jeho milovaný priateľ neprišiel, vrátil sa do svojho nového domova. Na stanicu ale pribehol na ďalší deň a potom opäť - a pokračoval v tom i ďalší týždeň a mesiac... dochádzal tam desať rokov, po celý zvyšok svojho života. Čakal na profesora, ktorý už nikdy nemal prísť.

Z ďaleka prichádzali ľudia, aby ten div videli, ale on si ich nevšímal. Nemohol si ničoho všímať: čakal. S príbehom Hačikó a jeho nesmiernej vernosti sa postupne zoznámilo toľko ľudí, že keď pes v dvanástich rokoch zomrel, bol toho dňa v Japonsku vyhlásený celoštátny smútok. Na počesť Hačika a jeho neuveriteľnej vernosti mu bola, na mieste kde čakával, zhotovená bronzová socha.

 

 

 

Legenda: Prečo je pes verný strážca ...

 

...Keď ľudia boli i čoraz horší, Pán Boh ich potrestal potopou.
Iba Noe, ktorý bol spravodlivý, staval koráb pre seba, svoju rodinu a zvieratá.
Od svitu do mrku rúbal stromy, od rána do večera kresal trámy a Pán Boh mu každý deň pripomínal:
— Noe, pracuj usilovne, stavaj vytrvale, lebo onedlho príde potopa!
Noe pracoval usilovne, staval vytrvale, ale jeho robota bola akási daromná — čo vo dne postavil, to mu v noci vždy ktosi rozhádzal. To sa všetci čerti z pekla na ňom vŕšili, aby sa aj on od Boha odvrátil.
Ale Noe Pána Boha verne miloval a aj teraz sa vrúcne modlil:
— Bože môj dobrý, pomáhaj mi, lebo ak mi nepomôžeš, moja robota bude daromná!
— Neboj sa, Noe, — tešil ho Pán Boh, — dám ti štyroch strážcov, čo budú strážiť koráb od večera do rána.
I poslal mu Pán Boh štyroch psov.
Psi boli veľkí a smelí, každú noc koráb strážili zo štyroch strán a žiaden čert sa k nemu už ani len nepriblížil.
Odvtedy majú ľudia radi psov, verných strážcov, odvtedy ich majú zo všetkých domácich zvierat najradšej.