Choroby psa

 

Ak sa u psa prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite kontaktujte a navštívte so psom veterinárneho lekára!

- opakované zvracanie, ktoré trvá dlhšie ako 2 hodiny
- hnačka, ktorá trvá dlhšie ako 24 hodín
- krvácanie z telových otvorov
- ťažké alebo rýchle dýchanie
- slabosť, kolaps
- netypické a neobvyklé chovanie
- bolestivosť
- svrbenie a škrabanie Tieto príznaky sa vyvíjajú veľmi pozvoľna, niekedy môžu zmiznúť a znovu sa objaviť. Pri prejave týchto príznakov vyhľadajte čo najskôr veterinárne ošetrenie.

- časté zvracanie
- časté hnačky
- striedavé bolesti
- únava a apatia
- zmeny na koži a slizniciach
- zvýšený príjem tekutín
- strata na váhe a skleslosť

CUDZOPASNÝ HMYZ
blcha psia
srstiarka psia
voš psia

CUDZOPASNÉ ROZTOČE
roztočík kurací
kliešť obyčajný
zákožka svrabová
svrabovec ušný
kožník psí

HLÍSTOVCE
škrkavka psia
machovec psí
svalovec špirálovitý
vlasovka črevná

PÁSOMNICE
pásomnica psia
pásomnica hrášková
pásomnica pečeňová
pásomnica ovčia

MOTOLICE
motolica psia

CUDZOPASNÉ PRVOKY

toxoplasma obyčajná
kokcídie
bičovky