Vtipy a legendy

 

 

Vtipná legenda ...

 

Keď Boh tvoril rôzne bytosti, ako prvého stvoril psa. A povedal psovi:

„Pozri, chcem aby si sedel pri dverách tvojho domu a aby si brechal ako šialený na každého, kto pôjde okolo alebo kto bude vstupovať dnu. A dávam ti na to dvadsať rokov života.“ A pes povedal: „Pane, to je dosť tvrdé – dvadsať rokov brechania. Nedalo by sa desať a desať ti dávam späť?“ A Pán povedal: „Dohodnuté.“

 

Potom Pán stvoril opicu a povedal opici:

„Chcem, aby si zabávala ľudí, chcem, aby si pre nich robila triky a aby si ich rozosmiala a dávam ti na to dvadsať rokov života.“ Ale opica podobne, ako pes, povedala: „Pane, ty vieš, že je to dosť tvrdé – dvadsať rokov rozosmievať ľudí a zabávať ich. Mohla by som ťa požiadať o desať rokov života a desať by som ti vrátila späť, tak ako pes?“ A Pán súhlasil.

 

Potom Pán stvoril kravu a povedal krave:

„Chcem, aby si žila na poli, na pastvinách a spolu s farmárom, pod horúcim slnkom tvrdo pracovala a žrala trávu. Chcem, aby si mala teľatá a chcem, aby si dávala mlieko farmárovej rodine. A dávam ti na to šesťdesiat rokov života. A krava odvetila: (teraz by sme mali preložiť múúú na vaúú) „Pane, to je príliš, nedalo by sa to skrátiť? Čo tak dvadsať rokov a dala by som ti štyridsať rokov späť?

 

A potom Pán stvoril ľudstvo. Stvoril človeka a povedal: „Dávam ti život, aby si jedol, spal, hral sa, ženil sa a tešil sa zo života. Na to ti dávam dvadsať rokov. A človek povedal: „Pane, iba dvadsať? A nebolo by možné tých desať rokov, ktoré ti vrátil pes, spolu s tými, ktoré ti vrátila opica a štyridsať rokov od kravy, to by bolo dokopy osemdesiat rokov?“ A Pán súhlasil. A takto to vysvetľuje život. Dvadsať rokov života človek strávi jedením, spaním, hraním sa a tešením sa zo života. Nasledujúcich štyridsať rokov otročí, aby uživil rodinu, potom desať rokov robí opičky pre vnukov a posledných desať rokov sedí na priedomí a breše na každého okolo.

 

 

Vtipy o psoch

Idú dvaja psy po pláži a nájdu utopenca. Obzrú si ho, zistia že nejaví známky života a jeden pes hovorí druhému - zaujímavé, má vlhký a studený nos, mal by byť v poriadku.